Yaratıcı Drama

Türkçe Tiyatro Kulübü

Tiyatro kulübünün amacı; öğrencilerin kendilerini oyun, drama ve tiyatro yoluyla ifade ederek sosyalleşmelerini ve yeteneklerini geliştirmek, sanatı tüketen değil üreten bireyler yetiştirmeyi sağlamaktır.

WhatsApp chat