İngilizce Dizayn

İngilizce Dizayn

Kulübün temel amacı öğrencileri sanata ve tasarıma teşvik etmek, yaratıcılıklarını ve sanat alanında üreticiliği artırmaktır. Öğrencilerin tasarım ve sunumlarını yaparken öğretmen ve arkadaşları ile olan diyalogları İngilizcedir.  Öğrenciler bu kulübe üye olarak kulüp saatlerini değerlendirmekte, ders dışı aktivitelerde bulunarak sosyalleşmekte ve aynı zamanda dil gelişimlerine katkı sağlamaktadır.

WhatsApp chat