Bina Özellikleri

Binamız 792 m² üzerine 4 kat + çatı katı olmak üzere ve betonarme olarak inşa edilmiştir. Katı yakıtlı kalorifer sistemi ile merkezi olarak ısıtılmakta olup elektrik ile aydınlatılmaktadır.

Derslikler

Anasınıfımızda 4, ilkokulumuzda 7, ortaokulumuzda ise 8 derslik bulunmaktadır. Dersliklerimiz ders araç-gereçleri yönünden yeterli olup tüm dersliklerimizde sabit projeksiyon ve akıllı tahta bulunmaktadır. Kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur.

Kütüphane

Her sınıfımızda sınıf kitaplığı bulunmaktadır. Bunlardan bağımsız olarak okul kütüphanemiz mevcuttur. Kütüphanemizdeki kitap sayısı 2062 olup kitap sayısı artmaktadır.

Laboratuvar ve BT Dersliği

Okulumuzda 1 (bir) adet fen laboratuvarı, 1 (bir) adet de BT sınıfımız mevcuttur. Laboratuvarımızda ve BT sınıfımızda gerekli materyaller bulunmaktadır.

Depo ve Arşiv

Okulumuzda 1 (bir) adet depo / ambar, 1 (bir) adet arşiv odası bulunmaktadır. Her iki birim de ihtiyaca cevap verecek nitelikleri taşımaktadır.

Spor Salonu

Öğrencilerimizin ders dışı zamanlarında basketbol ve voleybol oynayacakları alanlar okul bahçemizde mevcuttur. Ayrıca beden eğitimi dersliğimiz (Spor Salonu) bulunmaktadır.

İdare Odaları

Okulumuzda 1 (bir) adet kurucu odası, 1 (bir) adet müdür odası, 1 (bir) adet müdür yardımcısı odası, 1 (bir) adet büro hizmetleri odası, 1 (bir) adet öğretmenler odası bulunmaktadır.İdare odalarımızın tamamında kesintisiz internet bağlantılı bilgisayarlar ve başta yazıcılar olmak üzere gerekli donanımlar mevcuttur.

Sosyal Faaliyet Alanları

Konferans, seminer, toplantı, tiyatro, yarışma vb. sosyal-kültürel faaliyetleri gerçekleştirmeye uygun bir adet çok amaçlı salonumuz mevcuttur. Salonumuz modern bir ses, ışık ve görüntü sistemi ile donatılmıştır.

Görsel Sanatlar ve Müzik Derslikleri

Öğrencilerimiz müzik derslerini müzik dersliğinde, görsel sanatlar ve teknoloji tasarım derslerini ise resim dersliğinde yapmaktadırlar. Her iki derslik de gerekli niteliklere sahiptir.

Rehberlik Servisi

Okulumuzda öğrenci ve velilerimize rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verildiği 2 (iki) adet “Rehberlik Servisi” mevcuttur.

Sağlık Odası

Okulumuzda revir bulunmaktadır ve revirde okul hemşiresi görev yapmaktadır.

Kantin ve Yemekhane

Okulumuz öğrencilerinin yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmeleri için yemek hizmeti sunulan yemekhanemiz mevcuttur. Özel bir şahıs tarafından işletilen kantinimizin denetimleri, oluşturulan komisyon tarafından periyodik aralıklarla yapılmaktadır.

Bahçe Alanı

Okulumuz 1860 m2’lik bir bahçeyi kullanmaktadır. Bahçemizin etrafı duvarla çevrilidir ve bahçe kapısı raylı sisteme sahiptir. Bahçe giriş kapısında özel güvenlik görevlisi bulunmaktadır. Okulun bahçesinde yeşil alan için ayrılan kısımda ağaçlandırma çalışması yapılmıştır.

Okulun Güvenliği

Okulumuzun bahçe kapısı raylı sisteme sahiptir. Bahçe giriş kapısında özel güvenlik görevlisi bulunmaktadır. Okul ve çevresinde güvenlik kameralarımız mevcuttur. Güvenlik zafiyeti yaşanmamaktadır.

Teknolojik Altyapı

Okulumuzdaki tüm dersliklerde sabit projeksiyon ve akıllı tahta bulunmaktadır. İdari odalarda bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi gibi gerekli donanımlar mevcuttur.Okulumuzda internet altyapısı geliştirilerek Metro İnternet teknolojisi kullanılmaktadır.

WhatsApp chat