Bilim

Bilim Kulübü Tanımı

Bilim,Fen ve Teknoloji Kulübünün genel amacı Türk Milli Eğitimi’nin  genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak kendini anlayabilen,ifade  edebilen,yeteneklerini geliştiren bu yeteneklerini toplum yararına  kullanabilen sorumluluk sahibi paylaşımcı bireyler yetiştirilmesini  sağlamaktır.

Bu kapsamda kulübümüz ;

  • Araştıran, sorgulayan ve inceleyen,
  • Dünyaya bilim adamı gözü ile bakabilen,
  • Günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözmede fen ve teknolojiyi kullanabilen,
  • Kişisel becerilerinin ve bireysel zekâsının ortaya çıkmasına uygun zemin oluşturan,
  • Problem çözme becerilerini ve muhakeme yeteneğini geliştiren,
  • Sorunlar karşısında yılmayan ve çözüm üretebilen,
  • Deney-gözlem ve diğer sayısal metotlarla araştırma duygusunu geliştiren,
  • Varlıklar ve olaylar arasındaki sebep sonuç ilişkilerini kurabilen,
  • Pozitif ve analitik düşünebilen, yorum , analiz ve sentez yapabilen

Öğrenciler yetiştirilmesini amaçlamıştır

WhatsApp chat