Kulüpler

Anasayfa > Kulüpler

Türkçe Tiyatro

Tiyatro kulübünün amacı; öğrencilerin kendilerini oyun, drama ve tiyatro yoluyla ifade ederek sosyalleşmelerini ve yeteneklerini geliştirmek, sanatı tüketen değil üreten bireyler yetiştirmeyi sağlamaktır.

Fotoğrafçılık

Öğrencilerimize yönelik olan fotoğrafçılık kulübünün amacı fotoğraf sanatının tanınıp tanıtılması, fotoğraf sanatının topluma etkilerinin araştırılıp paylaşılması, fotoğrafın temel teknik yönlerinin paylaşılması, Sergiler ve gösterilerle kulübün bakış açısının diğer öğrencilere sunulması, çevremizdeki güzellikleri, okulumuzda yapılan etkinlikleri ölümsüzleştirmek, güzel anları karelere almak ve bunları gerek okulumuzda gerekse İnternet sitemizde yayımlayarak çevremiz ile paylaşmaktır.

Müzik Kulübü

Müzik kulübünde, temel seviyede enstrümana hakim olan ve müziğe yetenekli öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerine olanak sağlanır. Öğrencilerimizin piyano, gitar, bas gitar, keman, vokal, dallarında bireysel çalışmaları desteklenir. Okulumuzun törenlerinde ve yıl sonu konserlerinde çeşitli enstrümanların birlikte müzik yaptığı çalgılar topluluğuyla konserler vermek hedefimizdir.

İngilizce Tiyatro

Kulübün temel amacı öğrencileri drama ve tiyatro sanatına teşvik etmek, yaratıcılıklarını ve sanat alanında üreticiliği artırmaktır. Öğrenciler bu kulüplere üye olarak boş zamanlarını değerlendirmekte ve ders dışı aktivitelerde bulunarak sosyalleşmektedirler. Yıl sonunca gösterimi yapılacak tiyatroya en iyi şekilde hazırlanarak görev sorumluluklarını yerine getirmek en büyük amaçtır.

Görsel Sanatlar

Farklı teknik ve el becerileriyle, yaratıcılığı geliştirici faaliyetler yaparak, özgün düşünebilen bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin yaptığı çalışmaları yıl boyunca okul içi ve okul dışında sergilemekteyiz.

Voleybol

Voleybol özgün yapısını öğrencilere sevdirip bu takım oyununu zevk alarak oynamalarını sağlamak.Vücut kontrolü, çeviklik, hız, top kontrolü ve teknik antrenmanla öğrencilerimizin bu sporu daha elit düzeyde algılayıp oynamalarını sağlamak. Bu bağlamda alt yaş gruplarından başlayarak alt yapı çalışmaları daha üst yaş grupları için ise daha koordineli oyun antrenmanları ile alt yapı çalışması yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile aynı zamanda okul takımımızı oluşturup resmi ve hazırlık müsabakaları ile okulumuzu temsil etmektir.

Basketbol

Basketbol kulübünde öğrencilere; branşa özgü oyun kuralları ve temel teknik becerilerin kazandırılması hedeflenir. Yıl içerisinde arkadaşlık ilişkileri, takım olma ve birlikte davranma becerilerinin geliştirilmesine yönelik alıştırmalar yapılır. Bir diğer amacımız ise yaptığımız çalışmalar ile aynı zamanda okul takımımızı oluşturup resmi ve hazırlık müsabakaları ile okulumuzu temsil etmektir.

Halk Oyunları

Geçmişten günümüze halk kültürümüzü yöresel müzik ve kıyafetlerimizle yaşatmamıza ve gelecek nesillere aktarmamıza olanak sağlamaktır. Kültürel değerlerin önemini benimseyip sahip çıkmak ve yaptığımız çalışmalarımızı okulumuzun yıl içindeki ve yıl sonunda yapılan etkinliklerinde sergilemektir.

Bilim Kulübü

Öğrencilerin günlük yaşamda merak ettikleri, gözlem yaptıkları, problemlere çözüm ürettikleri projelerini yaptıkları bir sosyal etkinliktir. Bu kolun amacı; öğrencilerimizin araştıran – sorgulayan, problem çözebilen, problem çözümünde etkili iletişim kurabilen ve çözüm yöntemlerini ürüne dönüştürerek sunabilen bireyler olmalarıdır.