Eko Okullar Projesi

Anasayfa > Eko Okullar Projesi

Eko-okullar programı nedir?

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program,okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adım‘da etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla eko-okullar, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar.

Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, okul müdürü başta olmak üzere okul idaresinin ve öğretmenlerinin ilgisine bağlıdır. Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar.


PROGRAMIN FAYDALARI

Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.


ÖĞRENCİLER;

 1. – Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
 2. – Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
 3. – Sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir,
 4. – İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
 5. – Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
 6. – Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
 7. – Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

Bunların yanında programın OKULA faydaları şöyledir;

 1. – Temizlik ve düzenini sürekli kılar,
 2. – Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır,
 3. – Okul öğrencilerce sahiplenilir,
 4. – Okul, bulunduğu bölgenin merkezi durumundadır,
 5. – Yerel, ulusal, hatta uluslararası boyutta tanınır,
 6. – İsterse iletişim ağımız kanalıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşir.

ALÇEV 2018-2018 Eğitim Öğretim Yılı Eko Okul Eylem Planı

Konu Başlığı : Enerji

No Tarih Etkinlik Sorumlu
1 Eylül 2018 Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) sitesinin ve Eko - Okullar sayfasının incelenmesi Koordinatör Öğretmenler
2 2018 - 2019 eğitim ve öğretim yılı proje konusunun belirlenmesi Koordinatör Öğretmenler
1 Ekim 2018 Tüm Okula Eko - Okullar Projesi’nin içeriği ve 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı proje konusu “enerji” hakkında bilgilendirme yapılması Koordinatör Öğretmenler
2 Eko – Okullar Timinin kurulması Koordinatör Öğretmenler
4 Eko – Okullar Koordinatör Öğretmenler ve Eko Tim ile toplanarak eylem planının oluşturulması Koordinatör Öğretmenler ve Eko-Tim
5 Okulumuzun Eko-Okullar programına başladığının okul web sitesinde duyurulması ve okul eylem planının web sitesinde yayınlanması Bilişim Teknolojileri Bölümü
7 “ENERJİ“ Teması için amblemin oluşturulması Koordinatör Öğretmenler ve Eko-Tim
8 “ENERJİ“ Temalı Eko Okullar sloganımızın belirlenmesi Koordinatör Öğretmenler ve Eko-Tim
9 Eko Okullar panosunun oluşturulması ve eylem planının panoda yayınlanması ve panonun düzenlenmesi Koordinatör Öğretmenler, Eko-Tim ve Tüm Okul
10 Sayaçların yerinin öğrenilmesi, ölçülmesi, takip edilmesi ve panoda ilan edilmesi Koordinatör Öğretmenler, Eko-Tim ve Matematik Zümresi
11 Haftanın “En Temiz Sınıfının” seçilmesi ve duyurulması Koordinatör Öğretmenler ve Eko-Tim
12 Atık Pil Toplama Kampanyasının başlatılması (Aylık en çok pil toplayan sınıfın seçilmesi) Koordinatör Öğretmenler ve Eko-Tim
13 Yemekhanedeki artan yemek atıklarının her gün toplanıp “Edremit ve Beldeleri Sokak Hayvanları Koruma Derneğine” ulaştırılması Koordinatör Öğretmenler ve Eko-Tim ve Tüm Okul
1 Kasım 2018 Enerji ile ilgili bilgilendirme ve sunumların yapılması Koordinatör Öğretmenler, Eko-Tim ve Sınıf Öğretmenleri
2 “Dünden Bugüne Enerji Kaynaklarımız” ile ilgili sunumun sınıflarda izletilmesi Koordinatör Öğretmenler, Eko-Tim ve Sınıf Öğretmenleri
3 Okulda fazla elektrik tüketilen noktaların belirlenmesi ve çözümler üretilmesi Koordinatör Öğretmenler, Eko-Tim ve Sınıf Öğretmenleri
4 İki ve Üç Boyutlu Rüzgâr Gülü” tasarımlarının Eko Okul Panosunda sergilenmesi İlkokul 1. Sınıf Zümresi ve Görsel Sanatlar Öğretmeni
5 Matara kullanımının arttırılması için öğrencilerin bilgilendirilmesi Tüm Zümreler
6 Atık kâğıt ve atık pil toplama kampanyalarının öneminin derslerde ve kulüp çalışmalarında işlenmesi Tüm Zümreler
7 Erozyonla mücadeleye karşı ağaç dikme çalışması Koordinatör Öğretmenler, Eko-Tim ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni
8 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımızla ilgili çalışma kâğıtlarının hazırlanıp panoda sergilenmesi (Rüzgâr Enerjisi, Sudan elde edilen enerji, Güneş Enerjisi ) (4.sınıflar) Koordinatör Öğretmenler, Eko-Tim, Görsel Sanatlar Öğretmeni, Fen Bilgisi Öğretmenleri
9 Haftanın “En Temiz Sınıfının” seçilmesi ve duyurulması Koordinatör Öğretmenler ve Eko-Tim
10 “Eko-Arşiv” ve “Eko-Kitaplık” oluşturulmasına başlanması Koordinatör Öğretmenler, Eko-Tim, Sınıf Öğretmenleri ve veliler
11 Sayaçların ölçülmesi ve panoda ilan edilmesi Koordinatör Öğretmenler, Eko-Tim ve Matematik Zümresi
12 Derslerde “Atatürk ve Doğa Sevgisi” içerikli konuların işlenmesi Tüm Sınıflar
1 Aralık 2018 Eko Okullar Panosu’nun düzenlenmesi Koordinatör Öğretmenler ve Eko-Tim
2 Atık pil toplama kampanyasının devam ettirilmesi Koordinatör Öğretmenler ve Eko-Tim
3 “Nükleer Santraller ve Olumsuzlukları” konusunda sunum yapılması ve yapılan görsel çalışmaların panoda sergilenmesi (4. Sınıflar) Koordinatör Öğretmenler, Eko-Tim ve 4. Sınıf Zümresi
4 Her sınıfın çevrebilimi (ekoloji) ile ilgili en az bir dergiye abone olmalarının teşvik edilmesi Koordinatör Öğretmenler, Eko-Tim ve Sınıf Öğretmenleri
5 Okul içinde haftalık “En Temiz Sınıf” seçimi Koordinatör Öğretmenler ve Eko-Tim
6 “Geleceğe Enerjin Kalsın “sloganı ile “Uzun Mehmet” hikâyesinin sınıfları gezerek okunması Koordinatör Öğretmenler, Eko-Tim ve 3. Sınıf Zümresi
7 Sayaçların ölçülmesi, takip edilmesi ve panoda ilan edilmesi Koordinatör Öğretmenler, Eko-Tim ve Matematik Zümresi
1 Ocak 2019 Küresel ısınmanın, canlılar üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılması ve panoda sergilenmesi Koordinatör Öğretmenler, Eko-Tim ve tüm sınıflar
2 Okulun ısıtma sisteminin basit bir planının çıkarılması, kazan dairesi görevlisinden bilgi alınması, sınıfların ısı durumunun tespiti ve radyatör/ panellerden hava yapanların bildirilmesi Koordinatör Öğretmenler ve Eko-Tim
3 Ocak ayının 2. haftası Enerji Tasarrufu Günü kutlaması ve şiir-yazı çalışmalarının Eko-Okul Panosunda sergilenmesi Koordinatör Öğretmenler, Eko-Tim, Türkçe Zümresi ve Sınıf Öğretmenleri
4 Sayaçların ölçülmesi, takip edilmesi ve panoda ilan edilmesi Koordinatör Öğretmenler, Eko-Tim ve Matematik Zümresi
5 Okul içinde “En Temiz Sınıf” seçimi Koordinatör Öğretmenler ve Eko-Tim
6 Dönem boyunca en çok atık pil toplayan sınıfa “Teşekkür Belgesi” verilmesi Koordinatör Öğretmenler ve Eko-Tim
7 Birinci dönem sonu raporunun hazırlanarak eko-okul ulusal koordinatörlüğüne ulaştırılması Koordinatör Öğretmenler
1 Şubat 2019 Birinci dönem yapılan çalışmaların değerlendirilmesi Koordinatör Öğretmenler ve Eko-Tim
2 Hidroelektrik, termik ve nükleer santrallerin olumlu ve olumsuz yönlerinin incelenmesi 3. ve 4 Sınıf Zümreleri
3 Yaratıcı Drama derslerinde “Enerjimiz Hiç Bitmesin” konulu canlandırma yapılması 1. ve 2. Sınıf Zümreleri
4 Sayaçların ölçülmesi, takip edilmesi ve panoda ilan edilmesi Koordinatör Öğretmenler, Eko-Tim ve Matematik Zümresi
5 Atık pil toplama kampanyasının devam ettirilmesi Koordinatör Öğretmenler ve Eko-Tim
6 Okul içinde haftalık “En Temiz Sınıf” seçimi Koordinatör Öğretmenler ve Eko-Tim
1 Mart 2019 “Geri Dönüşüm Bir Enerjidir” konulu resim yarışması 4. Sınıflar ZÜMRESİ
2 “Güneş Hayattır” konulu resim çalışması Anaokulu Zümresi
3 Sınıflarda “21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası” ile ilgili sunum yapılması Tüm sınıflar
4 “22 Mart Dünya Su Günü”nün etkinliklerle kutlanması; bu kapsamda Çevre Andı’nın okutulması Tüm sınıflar
5 22 Mart Dünya Su Günü kutlaması ile ilgili slogan hazırlanması ve Eko- Okul Panosunda sergilenmesi Koordinatör Öğretmenler, Eko-Tim ve 2. Sınıf Zümresi
6 Güneş enerjisi ile çalışan aletlerle ilgili sunum yapılması Koordinatör Öğretmenler ve Eko-Tim
7 Okul içinde haftalık “En Temiz Sınıf” seçimi Koordinatör Öğretmenler ve Eko-Tim
8 Bahçe için atık malzemelerden yapılan saksılarda çiçek yetiştirilmesi Tüm Sınıflar
9 Plastik ve zararları konulu sunum ve etkinliklerin panoda sergilenmesi Koordinatör Öğretmenler, Eko-Tim ve Tüm Sınıflar
10 Atık pil toplama kampanyasının devam ettirilmesi Koordinatör Öğretmenler, Eko-Tim ve Tüm Sınıflar
11 Sayaçların ölçülmesi, takip edilmesi ve panoda ilan edilmesi Koordinatör Öğretmenler, Eko-Tim ve Matematik Zümresi
1 Nisan 2019 Eko Okullar Panosu’nun düzenlenmesi Koordinatör Öğretmenler, Eko-Tim ve Tüm Sınıflar
2 Pil atıklarının çevreye vereceği zararlar ve bu konuda yapılması gerekenler ile ilgili yaptıkları araştırma, yazı ve resimlerin “Eko-Okul Panosunda” sergilenmesi Tüm Sınıflar
3 Bahar temizliği kapsamında, okul bahçesinde eldivenlerle temizlik yapılması Tüm Sınıflar
4 Okul içinde haftalık “En Temiz Sınıf” seçimi Koordinatör Öğretmenler ve Eko-Tim
5 Atık pil toplama kampanyasının devam ettirilmesi Koordinatör Öğretmenler ve Eko-Tim
6 Sayaçların ölçülmesi, takip edilmesi ve panoda ilan edilmesi Koordinatör Öğretmenler, Eko-Tim ve Matematik Zümresi
7 Atıklardan enerji konulu afiş çalışması Koordinatör Öğretmenler ve Eko-Tim
1 Mayıs 2019 Türkiye’nin enerjideki dışa bağımlılık durumunun araştırılıp panoda sergilenmesi Koordinatör Öğretmenler ve Eko-Tim
2 “Su Değirmeni “ konulu resim ve üç boyutlu çalışmalar Koordinatör Öğretmenler, Eko-Tim, Tüm Sınıflar, Görsel Sanatlar Zümresi
3 Zamanı iyi değerlendirmek için “Satranç Saati Kutusu “ tasarımı Koordinatör Öğretmenler, Eko-Tim ve Satranç Öğretmeni
4 Okul içinde haftalık “En Temiz Sınıf” Koordinatör Öğretmenler ve Eko-Tim
5 Yıl boyunca en çok atık pil toplayan sınıfa teşekkür belgesi verilmesi Koordinatör Öğretmenler ve Eko-Tim
6 Yıl boyunca en çok bayrak alan sınıfın “Yılın En Temiz Sınıfı” ilan edilmesi ve bu sınıfa bir kupa verilmesi Koordinatör Öğretmenler ve Eko-Tim
7 Sayaçların ölçülmesi, takip edilmesi ve panoda ilan edilmesi Koordinatör Öğretmenler, Eko-Tim ve Matematik Zümresi
1 Haziran 2019 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlamalarının yapılması Tüm Sınıflar
2 Toplanan pil atıkların ilgili kurumlara ulaştırılması Koordinatör Öğretmenler ve Eko-Tim
3 Eko-Okul Eylem Planı Yıl Sonu Raporu’nun hazırlanarak Eko-Okul Ulusal Koordinatörlüğüne gönderilmesi Koordinatör Öğretmenler ve Eko-Tim
Koordinatör Öğretmenlerimiz
Özge BADAY
Belgin KOÇER
EKO-OKUL KOMİTESİ:
Okul Müdürü H. Seda GÜZELİŞ
4/A Sınıf Öğretmeni Belgin KOÇER
1/B Sınıf Öğretmeni Özge BADAY
EKO-TİM
1/A SINIFI Tuğra KURU
Ceylin YILMAZ
1/B SINIFI Barkın Ege SABAN
Derin LUMA
1/C SINIFI Yiğit Halil ÇAL
Asya ONARAN
2/ASINIFI Ada ARISOY
Diyar YALVAÇ
Melisa AKTAŞ
2/B SINIFI Pınar YAMAN
Ela Naz ERBİL
Mustafa ERDEN
Güven EROL
3/A SINIFI Mısra ULUDOĞAN
Eymen ÖZAYDIN
3/ B SINIFI Ela İZ ÖZDEMİR
Gönül GÜLTEKİN
4/A SINIFI Talat ÖZKAN
Güneş KURTULDU
Çağan TÜREDİ
Aylin YILMAZ
Eren MARAŞLI
T. DURU ASLAN
Ezgi TANRIVERDİ
Mina ŞENTÜRK
4/B SINIFI Hümeyra Nur ZAĞLI
Melisa İŞLER
Azra ALP
Alper BATUHAN