Alçev
Anaokulu

Anaokulu

ALÇEV olarak miniklerimizi okula ve hayata hazırlamak, onların güçlü bir karakter sahibi olmasını sağlamak için anasınıfımızda titizlikle eğitim ve öğretime başlıyoruz. Anasınıfımız yaş gruplarına göre bölümlenmiş 4 adet şubeden oluşuyor.

Şubelerimiz; 12 kişilik 4 yaş grubu, 19 kişilik 5 yaş grubu, 11 ve 12 kişilik 2 adet 6 yaş grubu bulunmaktadır. Her grubumuzda bir öğretmen olmak üzere 4 kişilik bir eğitim öğretim kadromuz mevcuttur.

3-4 YAŞ GRUBU

3 – 4 yaş çocuklarının dünyasına hoş geldiniz. Öğrenme kapasitesinin çok yüksek olduğu bu dönemde özellikle dil gelişimi ve sosyal gelişimi ön planda tutarak hazırlanan bir program uygulanır.

Bu yaş grubundaki çocuklar hızlı bir şekilde gelişir ve öğrenirler. Keşfettikleri yeni dünya onları heyecanlandırır. Çocuklar dokunmak, tatmak, koklamak, duymak ve eşyaları kendileri test etmek isterler. Dil becerilerinin gelişmesi için onlara birçok fırsat sunmaktayız. Drama tecrübeleri, ince motor becerileri, kaba motor becerileri, yaratıcı sanatlar, fen, matematik, müzik ve beden eğitimi programımıza dahildir. Onlar tecrübe ederek, yaparak ve oynayarak tekrar tekrar öğrenmeye hevesliler. Beceri geliştirme, dili kullanma ve iç kontrolü sağlamak için mücadele etmekle meşguller. Öğretmenlerimiz de çocuklarımıza en gelişmiş öğrenme metodlarını sunarak desteklemektedirler. Çalışma kitaplarımız yaptığımız bu çalışmaları pekiştirmektedir.

5 YAŞ GRUBU

Yaratıcılığı geliştirmeye yönelik, bilim ve sanat temelli, evrensel değerleri dikkate alan, özgüveni yüksek, çevreye karşı duyarlı, sorumluluk sahibi bireyleri yetiştirmeyi hedefleyen bir program uyguluyoruz. Bu yaş grubunun en önemli özelliği meraktır. 4-5 yaşına gelen çocuklarda kişisel oyunlardaki ilgi, grup oyununa çevrilir. Artık arkadaşsız bir oyunun hiçbir önemi yoktur

4 – 5 yaş gruplarımızda öğrencilerimize, müzik, sanat, beden eğitimi, hikâye zamanı ve oyun alanlarında kendilerini ifade etme imkânı sunulur. Drama, bahçe oyunları, müzik, cimnastik, bloklar ve fen bilimleri geçirdikleri günün önemli bir parçasını oluşturur. Öğretmenlerimiz çocukların sosyal-duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerini en iyi şekilde desteklemek için onların bu öğrenim sürecini heyecan verici aktivitelerle zenginleştirmektedirler. Çalışma kitaplarımız yaptığımız bu çalışmaları pekiştirmektedir.

6 YAŞ GRUBU

Çocuğun altın çağı olan bu dönemde, iletişim, paylaşma, iş birliği ve benlik algısını geliştiren eğitim programı uygulanır. Akademik alt yapının oluşturulduğu bu dönem, çocuğun ilköğretime uyumunu kolaylaştıracak, ön becerileri kazandırmaya yönelik çalışmaları içerir.

5+ yaş gruplarında yaptığımız çalışmalar; serbest çizgi çalışmaları (üç boyutlu çalışmalar) ve düzenli çizgi çalışmalarından (iki boyutlu çalışmalar) oluşmaktadır. Çalışmalarımız önce oyun, müzik, drama, görsel okuma etkinlikleri ve oyuncaklar ile verilmektedir. Öğrencilerin el – göz koordinasyonlarını destekleyici üç boyutlu; çizgi üzerinde yürüme, kumda, farklı zeminlerde parmak takibi, bedenini kullanarak çizgi oluşturma gibi çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin kitap tutma, soldan sağa, yukarıdan aşağıya görsel okuma, doğru kalem tutma becerileri de desteklenmektedir. Daha sonra bu çalışmalar basitten zora doğru hazırlanmış etkinlik sayfaları ile verilmektedir. Çalışma kitaplarımız yaptığımız bu çalışmaları pekiştirmektedir.

Ses Çalışmaları

Öğrencilerin farkındalıklarını arttırmak amacıyla ses çalışmaları sadece sesli harflerin verilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Her ay programda ses ve okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri yer almaktadır. Ses etkinlikleri oyun, afiş, broşür, sınıf panoları vb, görsel materyaller kullanılarak verilmektedir. Hafta sonu görevlerimiz ile velilerimizden destek alınmakta, öğrencilerin bu çalışmaları içselleştirmesi amaçlanmaktadır.

Çizgi Çalışmaları:

Çizgi çalışmalarımız iki aşamadan oluşmaktadır.

Çizgi Çalışmalarına Ön Hazırlık (Üç Boyutlu Çalışmalar)

Eğlenceli oyunlar ve bedensel devinimlerle öğrencilerimiz çizgi çalışmalarına geçiş yapmaktadırlar.

Serbest Çizgi Çalışmaları (İki Boyutlu Çalışmalar)

Serbest çizgi çalışmaları, düzenli çizgi çalışmaları için ön hazırlık niteliğindedir. Öğretmenler tarafından hazırlanan çizgi ve ses çalışma sayfaları yıl boyunca düzenli aralıklarla sınıflarda uygulanmaktadır. Sınıf öğretmenleri bu çalışmalara pararlel olarak gruplarında ek etkinlikler gerçekleştirmektedirler.

Düzenli Çizgi Çalışmaları

Okuma yazma faaliyetlerinde üzerinde önemle durulması gereken çalışmalardan birisi de düzenli çizgi çalışmalarıdır. Düzenli çizgi çalışmaları ile öğrencilerin yazıya temel oluşturacak çizgileri kavramaları sağlanır. Ayrıca çizgi kitaplarımız ile çalışmalarımız desteklenmektedir.